FETRA - kruszywa Warszawa

Żwir, piasek, pospółka, grys, tłuczeń, kliniec, mieszanki na ciągi drogowe i piesze


FETRA Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 5

03-872 Warszawa


KONTAKT

📞 506 033 885

biuro@fetra.com.pl

Firma z historią i tradycjami


Firma FETRA powstała w 2008 roku.

Jest firmą rodzinną, która od samego początku jest znaczącym dostawcą kruszywa na terenie całej Polski, cenionym przez swoich kontrahentów za rzetelność, jakość i szybkość realizacji zamówień.

Trzon firmy stanowią osoby od dawna zajmujące się prowadzeniem samochodowego transportu kruszyw, co potwierdzają zdobyte licencje i certyfikaty.

Najlepszym świadectwem profesjonalizmu, zaangażowania i skuteczności naszej firmy są opinie naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami, które są najlepszym dowodem na to, że obsługa klienta jest dla nas najważniejszym aspektem prowadzenia biznesu.

Co to są KRUSZYWA?
Kruszywa to szeroka gama materiałów sypkich charakteryzująca się różnorodnym zastosowaniem w branży budowlanej, drogownictwie, kolejnictwie czy ogrodnictwie. W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.
Co to są KRUSZYWA NATURALNE?
Kruszywa naturalne to materiały sypkie, które powstają wskutek naturalnych procesów rozdrabniania skał magmowych i osadowych. To zarówno kruszywa bardzo drobne, w tym piasek o frakcji 0-2 mm, jak również kruszywa o większych frakcjach – żwiry o średnicy ziaren od 2 do 63 mm.
Co to jest ŻWIR?
Żwiry są naturalnym kruszywem gruboziarnistym w formie skały okruchowej. Żwiry są powszechnie używane do produkcji betonów, jako materiał do wykonania nasypów, na podbudowy, również jako materiał filtracyjny i drenażowy. Występują we frakcjach 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm.
Co to jest PIASEK?
Piasek to naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Piasek wykorzystywany jest w wielu gałęziach budownictwa, między innymi do produkcji szerokiej gamy betonów, w drogownictwie, jako podsypka pod kostkę brukową czy do aranżacji terenów sportowo-rekreacyjnych (plaże, boiska do piłki plażowej). Występuje we frakcji 0-2 mm.
Co to jest POSPÓŁKA?
Naturalne kruszywo wielofrakcyjne z wyrobisk. Pospółka zawiera zarówno żwir, jak i piasek o różnym uziarnieniu. Jest to materiał o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywana jest w drogownictwie i budownictwie, między innymi do budowy nasypów, podłoży, podbudów, również betonów.
Czym są KRUSZYWA ŁAMANE?
Kruszywa łamane to skały poddawane procesowi kruszenia. Do ich produkcji stosowane są skały magmowe, metamorficzne i osadowe, w tym bazalt, granit, piaskowiec, dolomit czy wapień. Kruszywa łamane są powszechnie stosowane w drogownictwie, kolejnictwie, a także w budownictwie kubaturowym.
Co to jest GRYS?
Grys to rodzaj kruszywa łamanego, które jest rezultatem mechanicznego rozdrobnienia tłucznia. Używany między innymi przy budowie dróg jako dodatek do mieszanek bitumicznych. Wykorzystywany również przy wytwarzaniu betonów. Występuje we frakcjach 2-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm.
Co to jest TŁUCZEŃ?
Tłuczeń to naturalne kruszywo łamane, które powstaje z pierwszego kruszenia skał (niesortu). Produkowany przede wszystkim z bazaltu i granitu. Tłucznie są powszechnie stosowane przy produkcji betonów oraz przy realizacji nawierzchni drogowych i kolejowych. Występują we frakcjach 22-63 mm, 31,5-63 mm, 31,5-50 mm (tłuczeń kolejowy).
Co to jest KLINIEC?
Kliniec to kamień łamany produkowany z kruszonych dolomitów lub kwarcytów. Charakteryzuje go lekko wydłużony kształt. Stosowany jest głównie w budownictwie dróg, sprawdzony przy utwardzaniu nawierzchni pod przyszłe inwestycje, również wykorzystywany do budowy ogrodzeń. Występuje we frakcji 4-31,5 mm.
Czym są MIESZKANKI KRUSZYW?
Mieszanki kruszyw to wielofrakcyjny materiał, który powstaje ze zmieszania ze sobą piasku i żwiru o uziarnieniu maksymalnym do 63 mm. Skład granulometryczny mieszanek kruszyw zależny jest od zastosowanych do jego produkcji skał. Mieszanki dostępne są we frakcjach 0-31,5 mm oraz 0-63 mm.

Gwarancja jakości dostaw


W roku 2011 uruchomiliśmy przesypownie kruszyw na terenie Warszawy, do których dostarczamy materiały koleją.

W asortymencie znajdują się kruszywa przeznaczone dla:
○ budownictwa drogowego
○ fabryk mas bitumicznych
○ betoniarni

Ponadto prowadzimy dostawy kruszyw w systemie one cargo i w systemie ostatniej mili (last mile)

Szanowni Państwo,
prosimy o kontakt telefoniczny lub w przypadku złożonych zapytań mailowy

📞 506 033 885

biuro@fetra.com.pl