Żwir 16-32 mm

Żwiry są naturalnym kruszywem gruboziarnistym w formie skały okruchowej.

Żwiry są powszechnie używane do produkcji betonów, jako materiał do wykonania nasypów, na podbudowy, również jako materiał filtracyjny i drenażowy.

Żwiry występują we frakcjach 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm.

 

ŻWIR 16-32 MM

Żwiry o frakcji 16-32 mm. Mogą być poddawane procesom płukania. Grubsze żwiry wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji betonu, ale również na podbudowy, nasypy, do filtracji i drenażu, jako dekoracja..

 

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.