Mieszanka drogowa 0-63 mm

Mieszanki kruszyw to wielofrakcyjny materiał, który powstaje ze zmieszania ze sobą piasku i żwiru o uziarnieniu maksymalnym do 63 mm.

Skład granulometryczny mieszanek kruszyw zależny jest od zastosowanych do jego produkcji skał. Mieszanki dostępne są we frakcjach 0-31,5 mm oraz 0-63 mm.

Mieszanki drogowe

Wykonujemy mieszanki własne kruszyw zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Oferujemy także specjalne mieszanki mineralne na ciągi pieszo-rowerowe. Zajmujemy się również certyfikacją przygotowywanego materiału z kruszyw.

 

MIESZANKA DROGOWA 0-63MM

Własna mieszanka kruszyw o frakcji 0-63 mm. Mieszanka wielofrakcyjna zawierająca różne rodzaje kruszyw naturalnych, w tym piasek oraz żwiry o frakcji dochodzącej do 63 mm. Różne uziarnienia powodują, że ma szerokie zastosowanie przy budowie obiektów, dróg, i w kolejnictwie.

 

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.