Pospółka

Naturalne kruszywo wielofrakcyjne z wyrobisk.

Wykorzystywana jest w drogownictwie i budownictwie, między innymi do budowy nasypów, podłoży, podbudów, również betonów.

Pospółka zawiera zarówno żwir, jak i piasek o różnym uziarnieniu. Jest to materiał o szerokim zastosowaniu.

 

POSPÓŁKA

Naturalne kruszywo wielofrakcyjne z wyrobisk. Pospółka zawiera zarówno żwir, jak i piasek o różnym uziarnieniu. Posiada szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie, między innymi do budowy nasypów, podłoży, podbudów, również betonów.

 

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.