Mieszanka na ciągi piesze i rowerowe 0-16 mm

Mieszanki kruszyw to wielofrakcyjny materiał, który powstaje ze zmieszania ze sobą piasku i żwiru o uziarnieniu maksymalnym do 63 mm.

Skład granulometryczny mieszanek kruszyw zależny jest od zastosowanych do jego produkcji skał. Mieszanki dostępne są we frakcjach 0-31,5 mm oraz 0-63 mm.

Mieszanki specjalne na ciągi piesze i rowerowe

Mieszanki mineralne na ciągi pieszo-rowerowe to specjalne mieszanki kruszyw, które zostały stworzone po to, aby ułatwić realizację chodników i ścieżek rowerowych. Mieszanki występują we frakcjach 0-8 mm i 0-16 mm.

 

MIESZANKA NA CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 0-16mm

Mieszanka mineralna na ciągi pieszo-rowerowe o frakcji 0-16 mm. Do wykonania posłużyły wysokiej jakości kruszywa. Ten specjalny typ mieszanki kruszyw stosowany jest jako gotowa podbudowa pod chodniki i ścieżki rowerowe.

 

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.