Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw to wielofrakcyjny materiał, który powstaje ze zmieszania ze sobą piasku i żwiru o uziarnieniu maksymalnym do 63 mm.

Skład granulometryczny mieszanek kruszyw zależny jest od zastosowanych do jego produkcji skał. Mieszanki dostępne są we frakcjach 0-31,5 mm oraz 0-63 mm.

Mieszanki drogowe

Wykonujemy mieszanki własne kruszyw zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Oferujemy także specjalne mieszanki mineralne na ciągi pieszo-rowerowe. Zajmujemy się również certyfikacją przygotowywanego materiału z kruszyw.

MIESZANKA DROGOWA 0-31,5 MM

Własna mieszanka kruszyw o frakcji 0-31,5 mm. Wielofrakcyjna mieszanka przygotowana na bazie wysokiej jakości materiałów naturalnych zawierających piasek oraz żwiry.

Stosowana między innymi w branży budowlanej, drogownictwie, kolejnictwie.

MIESZANKA DROGOWA 0-31,5 MM

MIESZANKA DROGOWA 0-63 MM

Własna mieszanka kruszyw o frakcji 0-63 mm. Mieszanka wielofrakcyjna zawierająca różne rodzaje kruszyw naturalnych, w tym piasek oraz żwiry o frakcji dochodzącej do 63 mm. Różne uziarnienia powodują, że ma szerokie zastosowanie przy budowie obiektów, dróg, i w kolejnictwie.

MIESZANKA DROGOWA 0-63 MM

Mieszanki specjalne na ciągi piesze i rowerowe

Mieszanki mineralne na ciągi pieszo-rowerowe to specjalne mieszanki kruszyw, które zostały stworzone po to, aby ułatwić realizację chodników i ścieżek rowerowych. Mieszanki występują we frakcjach 0-8 mm i 0-16 mm.

MIESZANKA NA CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 0-8 MM

Mieszanka mineralna na ciągi pieszo-rowerowe o frakcji 0-8 mm. Wykonana z wysokiej jakości kruszyw. Specjalny typ mieszanki kruszyw używanej jako stabilna podbudowa pod chodniki oraz ścieżki rowerowe.

MIESZANKA NA CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 0-8 MM

MIESZANKA NA CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 0-16 MM

Mieszanka mineralna na ciągi pieszo-rowerowe o frakcji 0-16 mm. Do wykonania posłużyły wysokiej jakości kruszywa. Ten specjalny typ mieszanki kruszyw stosowany jest jako gotowa podbudowa pod chodniki i ścieżki rowerowe.

MIESZANKA NA CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 0-16 MM

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.