Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne to materiały sypkie, które powstają wskutek naturalnych procesów rozdrabniania skał magmowych i osadowych.

Kruszywa naturalne to materiały sypkie, które powstają wskutek naturalnych procesów rozdrabniania skał magmowych i osadowych. To zarówno kruszywa bardzo drobne, w tym piasek o frakcji 0-2 mm, jak również kruszywa o większych frakcjach – żwiry o średnicy ziaren od 2 do 63 mm.

W naszej ofercie znalazły się wysokiej jakości kruszywa naturalne oraz kruszywa łamane. Oferujemy także własne mieszanki kruszyw.