cement wieloskładnikowy (CEM V)

28 listopada 2019
Jakie są rodzaje cementu?

Jakie są rodzaje cementu?

Cement jest spoiwem hydraulicznym, które jest powszechnie stosowane w budownictwie. To materiał powstający poprzez wypalanie i mielenie surowców mineralnych. Może być także wzbogacany dodatkami nadającymi mu różne właściwości.