Jakie są rodzaje cementu?

Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?
Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?
21 listopada 2019
Jakie są rodzaje betonu?
Jakie są rodzaje betonu?
1 grudnia 2019
Jakie są rodzaje cementu?

Jakie są rodzaje cementu?

Cement jest spoiwem hydraulicznym, które jest powszechnie stosowane w budownictwie. To materiał powstający poprzez wypalanie i mielenie surowców mineralnych.

Może być także wzbogacany dodatkami nadającymi mu różne właściwości. Jakie rodzaje cementów stosowane są najczęściej?

Składy i sklepy budowalne mogą zaoferować swoim klientom różne rodzaje cementu. Warto pamiętać o tym, że każdy z nich może posiadać nieco inne właściwości oraz przeznaczenie. W związku z tym ważne jest dobranie właściwego rodzaju cementu do konkretnych prac.

Cement – jedna nazwa, wiele materiałów

Podstawowymi surowcami stosowanymi przy produkcji cementu są minerały – margiel albo wapień i glina. Są one następnie odpowiednio mielone i wypalane w piecach cementowych. Potem mieszane są z gipsem i poddawane ponownemu zmieleniu. Gotowy produkt może być także uzupełniony o inne dodatki.

O konkretnych właściwościach i zastosowaniu cementu decydują zastosowane do jego produkcji składniki, a także ich proporcje.

Cement dzielony jest na pięć głównych typów:

 • cement portlandzki (CEM I)
 • cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II)
 • cement hutniczy (CEM III)
 • cement pucolanowy (CEM IV)
 • cement wieloskładnikowy (CEM V)

Spośród powyższych typów cementów najczystszy to cement portlandzki oznaczany jako CEM I. Warto jednak wskazać, że inne cementy wcale nie są od niego gorsze. Posiadają po prostu inne właściwości, a tym samym mogą przydać się podczas innych rodzajów prac budowlanych.

Czym dokładnie charakteryzują się powyższe rodzaje cementów? Jakie posiadają one właściwości oraz przeznaczenie? Zapraszamy do sprawdzenia!

Cement portlandzki (CEM I)

Do produkcji cementu portlandzkiego wykorzystuje się czysty klinkier. Stanowi on od 95% do 100% zawartości materiału. Tworzy wytrzymałe, odporne na niskie temperatury konstrukcje.

Przykładowe zastosowanie cementu portlandzkiego:

 • betony różnych typów
 • zaprawy tynkarskie i murarskie
 • stropy, nadproża, słupy
 • galanteria betonowa

Cement portlandzki oznaczany także jako CEM I to cementy o różnych wariantach do wyboru – 250, 350, 450 i 550. Konkretny typ cementu także decyduje o jego zastosowaniu.

Cement 250 używany jest najczęściej. Stosowany jest do zapraw tynkarskich i murarskich, a także do betonów. Spełnia wymagania wytrzymałościowe 110 – 200 kg/cm kwadratowy. Używany jest przy budowie domów jednorodzinnych.

Cement 350 stosowany jest najczęściej do prefabrykatów betonowych, betonów sprężonych czy też do zapraw oraz betonów zaliczanych do tak zwanego wyższego rzędu.

Cementy 450 oraz 550 są najmocniejszymi cementami, które wykorzystywane są głównie do przygotowywania betonów, na przykład betonów zbrojonych, sprężonych, prefabrykowanych elementów betonowych, które muszą wyróżniać się wysoką wytrzymałością.

Cement portlandzki dostępny jest także w kolorze białym. Taki cement zawiera dodatki wybielające – wykorzystywany jest wtedy do produkcji galanterii betonowej.

Cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II)

Cement portlandzki wieloskładnikowy, który nazywany jest również cementem glinowym, to materiał, który poza klinkierem portlandzkim zawiera w swoim składzie innego typu minerały w ilościach od 6% do 35%.

Zastosowanie określonych dodatków powoduje, że cement ten posiada odmienne właściwości od zwykłego cementu portlandzkiego, w tym między innymi może być stosowany w ujemnych temperaturach, wtedy, gdy ważny jest szybki przyrost wytrzymałości.

Przykładowe zastosowanie cementu portlandzkiego wieloskładnikowego:

 • betony zwykłe
 • cementowe zaprawy murarskie
 • cementowe zaprawy tynkarskie
 • warstwy podkładowe i stabilizujące

Cement hutniczy (CEM III)

Cement hutniczy składa się z klinkieru portlandzkiego oraz posiada dodatek żużla wielkopiecowego i siarczanu wapniowego.

Znajduje on głównie zastosowanie przy produkcji betonów, które mają cechować się wysoką odpornością na kwasy humusowe oraz na siarczany. Polecany jest z tego powodu do prac fundamentowych. Również używany jest do wykonywania innych konstrukcji.

Jego głównym minusem jest konieczność prowadzenia czasochłonnej pielęgnacji, w tym obfitego podlewania wodą na okres minimum 2 tygodni. W przeciwnym przypadku cement hutniczy może mieć niską wytrzymałość.

Przykładowe zastosowanie cementu hutniczego:

 • fundamenty
 • masywne konstrukcje betonowe

Cement pucolanowy (CEM IV)

Do wyprodukowania cementu tego typu stosuje się klinkier portlandzki, pucolany (popioły lotne odzyskiwane ze spalin, posiadają dużą zawartość krzemionki) i siarczanu wapnia.

Cement pucolanowy jest podobny do hutniczego, lecz charakteryzuje się większą odpornością na wilgoć, w tym także na działanie wód agresywnych.

Cement wieloskładnikowy (CEM V)

Pod oznaczeniem CEM V znajduje się cement wieloskładnikowy, do którego produkcji stosuje się klinkier w ilości 20-64%, żużel wielkopiecowy 18-50%, a także innego rodzaju dodatki.

Cement wieloskładnikowy wyróżnia się odpornością na wysokie temperatury, a także wysoką wytrzymałością po krótkim czasie od wylania.

Przykładowe zastosowanie cementu wieloskładnikowego:

 • betony
 • zaprawy cementowe
 • zaczyny
 • materiały budowalne o podwyższonej odporności na ogień

Zatem dobór właściwego typu cementu to podstawa udanych prac budowlanych!