Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?

Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?
Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?
14 listopada 2019
Jakie są rodzaje cementu?
Jakie są rodzaje cementu?
28 listopada 2019
Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?

Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?

Ścieżki rowerowe można zobaczyć dzisiaj coraz częściej w różnych zakątkach Polski. Znajdują się zarówno w centrach dużych miast, jak również na terenach zielonych.

Jak dokładnie buduje się ścieżki rowerowe?

Właściwie przygotowana ścieżka rowerowa jest w stanie zagwarantować komfortową, bezpieczną, a często także emocjonującą przejażdżkę na rowerze. Ścieżka w centrum miasta może służyć do łatwego, taniego i ekologicznego dojazdu do pracy, natomiast ta znajdująca się na zboczu góry z pewnością przypadnie do gustu amatorom jazdy downhillowej.

Profesjonalne ścieżki rowerowe budowane są dzisiaj coraz częściej. Czym dokładnie charakteryzują się tego typu ciągi komunikacyjne przeznaczone specjalnie dla rowerzystów?

Profesjonalna ścieżka rowerowa – czyli jaka?

Ścieżka rowerowa przygotowana profesjonalnie musi spełniać określone wymagania. Dotyczy to nie tylko jej umiejscowienia, ale również konkretnej budowy. Musi ona również spełnić właściwe normy.

Cechy profesjonalnych ścieżek rowerowych:

 • odpowiednie oznakowanie
 • właściwie wyprofilowane zakręty i nachylenia
 • dobra widoczność podczas jazdy na rowerze
 • zastosowanie odwodnienia
 • odpowiedni poziom bezpieczeństwa
 • omijanie miejsc o dużym znaczeniu przyrodniczym
 • właściwa infrastruktura, na przykład punkty odpoczynku

Oczywiście, w celu zrealizowania nowej ścieżki rowerowej konieczne jest również spełnienie odpowiednich wymogów formalnych.

Skupmy się jednak na kwestiach technicznych, a mianowicie na tym, jak zbudowana jest profesjonalna ścieżka rowerowa.

Budowa ścieżki rowerowej

Aby ścieżka rowerowa mogła zapewnić komfortową jazdę, powinna być ona wykonana z odpowiedniej jakości materiałów.

Właściwie zaprojektowana i wykonana ścieżka będzie mogła dać komfortową, bezpieczną jazdę na różnych typach rowerów – od rowerów górskich z grubszymi oponami aż do rowerów szosowych posiadających węższe opony.

Aktualnie najczęściej spotyka się ścieżki rowerowe:

 • ścieżki z kostki brukowej
 • ścieżki o nawierzchni bitumicznej – asfaltowej
 • ścieżki z kruszyw, w tym głównie z tłucznia

Powszechnie stosowane kostki brukowe, które są tanie i wygodne w realizacji, nie są jednak w stanie zapewnić optymalnego komfortu jazdy. Kostki brukowe posiadają łączenia, które zmniejszają wygodę podróży na rowerze. Dodatkowo, wtedy, gdy pojawia się deszcz, nawierzchnia z kostki brukowej sprzyja poślizgnięciom, dlatego też zmniejsza ona bezpieczeństwo rowerzystów.

Lepszy komfort i bezpieczeństwo jazdy są w stanie zapewnić ścieżki posiadające nawierzchnię bitumiczną – asfaltową. Nawierzchnia ta nie posiada łączeń zmniejszających komfort jazdy, a także cechuje się odpowiednią przyczepnością, dlatego nie sprzyja poślizgnięciom podczas podróży w deszczu. Z takich ścieżek rowerowych mogą korzystać właściciele wszystkich rowerów.

Spotykane są także ścieżki rowerowe z kruszyw, na przykład z kamienia łamanego – tłucznia. Są to ścieżki budowane przede wszystkim na obszarach pozamiejskich. Koszt wykonania takiego typu ścieżki jest niski. Wprawdzie nie zapewnia ona tak wysokiego komfortu jazdy i nie nadaje się dla każdego typu roweru, ale jednak jest dość bezpieczna. Aby ścieżka tego typu mogła spełnić swoją funkcję, konieczne jest jej właściwe odgrodzenie, aby zapobiegać rozsypywaniu się kruszywa.

Z powyższego zestawienia wynika więc, że zdecydowanie najlepszym wyborem do realizacji ścieżek rowerowych jest wariant drugi, czyli ścieżka o nawierzchni bitumicznej – asfaltowej.

Należy jednocześnie wskazać, że aby ścieżka rowerowa tego typu mogła spełniać swoją funkcję, także musi być odpowiednio wykonana.

Rekomendowana konstrukcja ścieżek rowerowych bitumicznych – asfaltowych:

 • warstwa asfaltowa o grubości 4 cm po zagęszczeniu – polecane jest zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z grysu, betonu asfaltowego o uziarnieniu nieciągłym 0/6 albo z mastyksu grysowego o nieciągłym uziarnieniu 0/4
 • stabilizowana mechanicznie, zagęszczana podbudowa wykonana z warstwy 15 cm kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego albo kruszywa z recyklingu
 • warstwa o właściwościach odsączających posiadająca grubość 10 cm po zagęszczeniu przy gruntach o klasie G1, w przypadku gorszych klas gruntów zaleca się wykorzystać warstwę o lepszej jakości, chroniącej przed przemarzaniem

Duże znaczenie przy budowie dobrej jakości ścieżek rowerowych posiada właściwe dobranie kruszyw. Do realizacji ścieżek stosuje się wszystkie typy kruszyw o różnych uziarnieniach – frakcjach.

Kruszywa naturalne i łupane, czyli piaski, różnego rodzaju żwiry oraz tłucznie i inne łupane kamienie używane są do przygotowania podbudowy, a także do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej, w której mieszanka kruszyw stanowi aż 90-97 proc. masy.

Podsumowując, aby ścieżka rowerowa mogła zapewnić komfortowy, wygodny przejazd dla rowerzystów, powinna być ona wykonana z odpowiednich typów materiałów. Zdecydowanie najlepszym wyborem są ścieżki o nawierzchniach asfaltowych – bitumicznych, które powinny posiadać właściwą podbudowę z kruszyw. Tylko poprawnie wykonana ścieżka rowerowa może służyć rowerzystom na lata!