Mieszanki kruszywa do budowy chodników i ścieżek rowerowych

Znaczenie kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym
Znaczenie kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym
7 marca 2020

Mieszanki kruszywa do budowy chodników i ścieżek rowerowych

Mieszanki kruszywa do budowy chodników i ścieżek rowerowych

Mieszanki kruszywa do budowy chodników i ścieżek rowerowych

Do budowy chodników i ścieżek rowerowych w Polsce wykorzystuje się zarówno kostkę brukową, jak również mieszanki bitumiczne (asfaltowe). Do ich wykonania konieczne jest wykorzystanie odpowiednich typów kruszywa.

Chodniki i ścieżki rowerowe to dzisiaj niezbędne elementy infrastruktury, z których korzystają piesi oraz rowerzyści. Aby takie ciągi komunikacyjne spełniały swoją funkcję, konieczne jest wykonanie ich z właściwych materiałów. Do tego celu konieczne są kruszywa – podstawowy materiał budowlany.

Koska brukowa i mieszanki mineralno-bitumiczne

W roli chodnika i ścieżki rowerowej najczęściej występuje kostka brukowa, której główną zaletą jest jej niska cena, a także łatwiejsze wykonawstwo i naprawy w przypadku pojawienia się miejscowych uszkodzeń.

Chodniki wykonane z kostki zapewniają komfort użytkowania, jednak nie można powiedzieć tego o ścieżkach rowerowych zrealizowanych z tego materiału. Główne minusy kostki to wtedy mniejszy komfort jazdy oraz niższy poziom bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza na mokrej nawierzchni, co może powodować większe ryzyko poślizgnięć.

Z tego też względu inwestorzy coraz częściej decydują się na skorzystanie z alternatywnego rozwiązana – chodników i ścieżek rowerowych z mieszanek mineralno-bitumicznych. Mieszanki te zapewniają większą przyczepność także podczas deszczowej czy śnieżnej aury, są przy tym bardziej komfortowe w jeździe na rowerze – są jednolite i gładkie. Dodatkowo, mogą one zabezpieczać przed przerastaniem chwastami, co dotyczy niewłaściwie wykonanych nawierzchni z kostek brukowych.

Do wykonania każdej z tych nawierzchni stosowane są odpowiednie kruszywa, których właściwy dobór pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów technicznych.

Kruszywa na chodniki i ścieżki rowerowe

Kruszywa to materiały sypkie, które stosowane są jako surowiec budowlany już od wielu lat. Także są one powszechnie wykorzystywane do budowy ciągów komunikacyjnych.

Aktualnie kruszywa to szeroka gama różnych materiałów do wyboru. Zaliczają się do nich nie tylko kruszywa naturalne, pochodzenia mineralnego, jak również kruszywa sztuczne, które dodatkowo poddawane są procesom obróbki dla uzyskania pożądanych właściwości. Co więcej, w użyciu znajdują się także kruszywa organiczne, które powstają z tworzyw sztucznych.

Powyższe rodzaje kruszyw dostępne są w różnych frakcjach, czyli rozdrobnieniach do wyboru. Dodatkowo, posiadają one różne właściwości wynikające z konkretnych parametrów technicznych danego materiału. Są one dobierane indywidualnie do danej inwestycji.

Kruszywa używane są również do wykonania chodników i ścieżek rowerowych. Do tego celu najczęściej wybierane są mieszanki kruszyw, w tym także specjalne mieszanki mineralne z przeznaczeniem na ścieżki.

Mieszanki te najczęściej bazują na:

  • dolomitach
  • kwarcytach
  • wapieniach

Mieszanki te używane są zarówno do wykonania podbudowy chodników i ścieżek, aby nadać im właściwą bazę. Również wykorzystywane są one do tworzenia nawierzchni – kostek brukowych oraz mas bitumicznych.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów konieczne jest dobranie takich kruszyw, które będą pozwalały na uzyskanie właściwej trwałości, odporności, a także komfortu użytkowania nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa – stabilna podstawa dla chodników i ścieżek rowerowych

Kluczowe w realizacji chodników i ścieżek rowerowych, zarówno z kostki brukowej, jak i z mas bitumicznych, jest przygotowanie odpowiedniej podbudowy. Ma ona na celu stworzenie stabilnego posadowienia dla nawierzchni.

Na podbudowę chodników i ścieżek rowerowych stosowane są właściwie rozdrobnione kruszywa, stanowiąc odpowiednią podstawę do wykonania trwałego ciągu komunikacyjnego, który będzie mógł posłużyć na lata. Najczęściej są to kruszywa o frakcji 0-31,5 mm tworzące warstwę grubości około 15–20 cm. Są to kruszywa żwirowo-piaskowe i łamane, chociaż stosuje się też podbudowy betonowe.

Mieszanki kruszyw są wtedy odpowiednio stabilizowane przez ich mechaniczne zagęszczanie. Pozwala to na podwyższenie odporności nawierzchni na nadmierny ciężar, na przykład na okazyjną jazdę, parkowanie samochodów.

Wszelkiego rodzaju oszczędności na kruszywie, w tym na jego rodzaju oraz na grubości podbudowy, mogą skutkować w szybszym zniszczeniu się chodnika, ścieżki rowerowej.

Kruszywa przy produkcji kostki brukowej i mas mineralno-bitumicznych

Kruszywa wykorzystywane są także do produkowania materiałów nawierzchniowych na chodniki i ścieżki rowerowe – do kostki brukowej oraz do mas mineralno-bitumicznych.

Najczęściej wykorzystywanym kruszywem budowlanym jest żwir i piasek, które pozwalają na wykonanie kostek brukowych betonowych. Do mas mineralno-bitumicznych również stosowane są odpowiednie gatunki piasku i grysu, które tworzą tradycyjny beton asfaltowy, na przykład o uziarnieniu AC 11 S lub AC 8 C. Wykorzystuje się także inne mieszanki, na przykład mastyksowo-grysowe, na przykład SMA8 lub SMA11.

Podsumowując, kruszywa posiadają bardzo szerokie zastosowanie przy realizacji ciągów komunikacyjnych, w tym chodników oraz ścieżek rowerowych. Wykorzystywane są przy realizacji podbudowy, a także do produkcji samej nawierzchni – kostki brukowej, mas bitumicznych. Bez właściwie dobranych kruszyw chodniki i ścieżki dla rowerzystów mogłyby szybko ulec zniszczeniu i przestać spełniać swoją funkcję.