Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Kruszywa naturalne
Kruszywa naturalne
21 stycznia 2020
Brak piasku – problem globalny
Brak piasku – problem globalny
7 lutego 2020

Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Kruszywa wymagają odpowiedniego transportu. W tym celu stosuje się transport drogowy oraz kolejowy.

Ten drugi, chociaż ma swoje ograniczenia, jest w wielu przypadkach znacznie tańszy od wykorzystania samochodów.

Branża kruszyw działa prężnie na terenie całego kraju. Pomimo tego pojawiają się lokalne niedobory wynikające z braku konkretnych złóż kruszyw. Duże zapotrzebowanie na piasek, żwiry, a także innego rodzaju kruszywa powoduje zatem konieczność dobrania optymalnych metod transportu tego typu surowców.

Transport kruszyw – drogowo i kolejowo

Kruszywa najczęściej transportowane są z wykorzystaniem dwóch typów transportu – transportu drogowego oraz transportu kolejowego. Transport wodny, który stosowany jest w innych krajach, w Polsce praktycznie nie posiada udziału. Każdy z tych typów transportu posiada swoje zalety i wady, które należy wziąć także pod uwagę przy jego zamawianiu.

Według statystyk przewozy towarów w Polsce realizowane są przede wszystkim w oparciu o transport samochodowy. Szacuje się, że jest to aż 3/4 wszystkich przewozów. Udział transportu kolejowego to około 14 proc.

Tak niski wynik transport kolejowego w przewozie towarów wynika w szczególności z ich zróżnicowania. Niektóre rodzaje towarów najlepiej przewozi się samochodami – dotyczy to towarów wymagających szybkiego dostarczenia do odbiorcy, towarów, które muszą być przewożone w odpowiednich warunkach, a także na krótszych dystansach. Przeszkodą jest także brak rozwiniętej w całym kraju sieci torów kolejowych, co także ogranicza udział przewozów kolejami w transporcie towarów.

Wśród towarów, które najczęściej transportowane są koleją, znajdują się różnego rodzaju kruszywa, czyli sypkie materiały o szerokim zastosowaniu w budownictwie i w innych branżach. W transporcie kolejowym przewóz kruszyw wraz rudami metali posiada aż około 27-28 proc. udziału, zaraz po transporcie węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Transport kruszyw kolejami ma swoje uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak również środowiskowe. Eksperci wskazują, że jego rozwój jest w tej branży szczególnie istotny.

Dlaczego warto wybierać transport kruszyw kolejami?

Transport kruszyw odbywający się kolejami jest korzystnym rozwiązaniem. Stanowi on atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego pod kilkoma względami.

Najważniejsze zalety transportu kruszyw kolejami:

  • zmniejszenie kosztów związanych z transportem – największe oszczędności przynosi transport na odległości powyżej 200-300 km
  • niższe zatłoczenie dróg, a tym samym niższe ryzyko poważnych wypadków drogowych
  • większa ochrona środowiska – zmniejszenie konsumpcji paliw, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz trujących gazów

Oczywiście, w tym przypadku transport kolejowy musi być wspierany transportem drogowym ze względu na konieczność dowozu ładunku do rampy przeładunkowej, a następnie do końcowego odbiorcy. Nie zmniejsza to jednak efektywności tego typu transportu.

Główne niedogodności transportu kolejowego kruszyw

Oczywiście, transport kolejowy kruszyw posiada także określone niedogodności, które powodują, że nie zawsze jest on optymalnym rozwiązaniem.

Głównym problemem jest w tym przypadku sieć kolei na terenie Polski. Koleje znajdują się głównie na obszarach silniej zurbanizowanych i nie docierają do mniejszych miejscowości. Konieczne jest wówczas stosowanie dodatkowego transportu samochodowego.

Dodatkowym minusem jest ograniczona przepustowość magistral, co powoduje, że czas oczekiwania na transport może się wydłużać.

Ponadto, transport kolejowy nie jest opłacalny na wszystkich odległościach. Według badań prowadzonych przez ekspertów, jest on najbardziej opłacalny przy przewozach odbywających się na dłuższych dystansach. Najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem jest realizowanie transportu kolejowego na odległościach wynoszących ponad 200-300 km.

Warto jednak przeprowadzić kalkulacje indywidualnie, aby określić opłacalność transportu kolejowego przy przewozie kruszyw na określonych trasach.

Firmy sprzedające kruszywa coraz częściej oferują transport kolejowy

Aktualnie coraz więcej firm zajmujących się sprzedażą kruszyw decyduje się na udostępnianie swoim klientom opcji transportu kolejowego, który realizowany jest na terenie całego kraju.

Transport kolejowy wybierany jest wtedy przede wszystkim przy większych zamówieniach, gdy na teren budowy czy też w inne miejsce ma zostać zamówiona większa ilość kruszyw – piasku, żwiru, kamienia łupanego różnych typów.

Sprzedające kruszywa firmy mogą wówczas zająć się formalnościami związanymi z realizacją transportu, a także mogą zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę związaną z całym przewozem z wykorzystaniem transportu kolejowego, a także wspomagającego go transportu drogowego – aż do konkretnego miejsca dostawy.

Podsumowując, transport kolejowy to korzystny wybór dla przewozu kruszyw, zwłaszcza na większych odległościach. Wspierany przez transport drogowy pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z przewozem piasków, żwirów oraz innego rodzaju kruszyw stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu.