Rodzaje kruszyw używane do budowy domów

Czym się różni cement od betonu?
Czym się różni cement od betonu?
1 stycznia 2020
Jak powstaje cement i z czego się go wytwarza?
Jak powstaje cement i z czego się go wytwarza?
14 stycznia 2020

Rodzaje kruszyw używane do budowy domów

Rodzaje kruszyw używane do budowy domów

Rodzaje kruszyw używane do budowy domów

Bez odpowiednich kruszyw nie można by wybudować domu jednorodzinnego.

Piasek, żwir, a także pospółka to podstawowe rodzaje kruszyw naturalnych używanych podczas wznoszenia takich właśnie budynków.

Kruszywami określa się różnego rodzaju materiały sypkie, które posiadają najczęściej pochodzenie naturalne. Są one powszechnie używane w branży budowlanej, w tym między innymi w budownictwie jednorodzinnym.

Kruszywa do budowy domu jednorodzinnego

W budowie domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe, które nie są poddawane dodatkowym procesom modyfikacji.

Stanowią one podstawę przy realizacji różnego rodzaju betonów do wznoszenia budynków, a także do przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich. Także używane są one powszechnie do wykonywania podsypek pod płyty betonowe. Ponadto mogą być używane jako podbudowa pod ciągi komunikacyjne, tarasy, jako dekoracja ogrodu.

Do kruszyw tych zaliczane są:

  • piasek – kruszywo o najmniejszej granulacji do około 4 mm
  • żwir – kruszywa gruboziarniste o granulacji 4-63 mm
  • pospółka – rodzaj niesortowanego kruszywa składającego się z piasku i żwiru

Budowa domu jednorodzinnego – piasek

Piasek jest drobnym typem kruszywa naturalnego, którego ziarna składają się z wymiarów od 0 do 4 mm. Odpowiednio drobny sort piasku pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wyrobów budowlanych.

Piasek budowlany może być pozyskiwany jako kruszywo rzeczne oraz jako kruszywo kopalniane. Piasek rzeczny pochodzi z rzek oraz z jezior. To piasek posiadający bardziej zaokrąglony kształt na skutek obróbki przez wodę. Z kolei piasek kopalniany, który pozyskiwany jest w piaskowniach, posiada bardziej kanciasty kształt.

Zastosowanie piasku do budowy domu jednorodzinnego:

  • produkcja mieszanek betonowych, na przykład do wykonania fundamentów, stropów, nadproży, wieńców, słupów, schodów, na wylewki podłogowe
  • przygotowywanie zapraw murarskich i tynkarskich na ściany zewnętrzne i wewnętrzne
  • wysypywanie pod płyty betonowe podłóg na gruncie
  • drenaże odprowadzające wodę przy fundamentach
  • podbudowa pod ścieżki, tarasy, podjazdy

Budowa domu jednorodzinnego – żwir

Przy budowie domów jednorodzinnych stosuje się także żwiry. Są to materiały skalne posiadające postać większych okruchów, które mogą wynosić od 4 do 63 mm. Ziarna żwiru najczęściej posiadają lekko zaokrąglony kształt, ale spotykane są także ostrzejsze żwiry kopalniane.

Żwir najczęściej stosowany jest przy produkcji betonu, jako podbudowa pod nawierzchnie, a także może być on używany do dekoracji ogrodu. Nowoczesne budownictwo jednorodzinne wykorzystuje żwir do wykonania warstw dociskowych na dachach płaskich.

Budowa domu jednorodzinnego – pospółka

Także pospółka posiada swoje zastosowanie na placu budowy domu jednorodzinnego. Jak zostało wcześniej wspomniane, jest to materiał będący mieszaniną żwiru oraz piasku, dlatego też posiada ona zróżnicowaną frakcję.

Zależnie od konkretnego przeznaczenia, pospółka może posiadać określoną ilość grubszego albo też drobniejszego kruszywa. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się pospółki posiadające frakcję 0-16 lub 0-32 mm.

Pospółka wykorzystywana jest głównie przy realizacji różnego rodzaju podbudów, na przykład pod ścieżki, podjazdy czy też pod tarasy. Również używana jest ona do wypełniania fundamentów przed realizacją płyt betonowych na podłogi.

Kruszywa przy budowie domu jednorodzinnego – ważna jakość

Przy zakupie odpowiednich kruszyw przeznaczonych do budowy domu jednorodzinnego należy zwrócić szczególną uwagę na ich właściwy dobór do konkretnych prac, a także na ich jakość. Tylko wysokiej jakości kruszywa będą w stanie zapewnić właściwy efekt prac budowlanych.

Dokładne informacje o tym, jakie kruszywa mają być konkretnie stosowane do budowy domu jednorodzinnego, można znaleźć w projektach budowlanych.

Warto także wybrać dobry skład kruszyw, który będzie mógł zagwarantować dostęp do wysokiej jakości materiałów spełniających odpowiednie normy. Firmy sprzedające kruszywa mogą zapewnić także swoim klientom kompleksowy transport bezpośrednio na plac budowy.

Składowanie kruszyw przy budowie domu jednorodzinnego

Należy pamiętać także o odpowiednim przechowywaniu kruszyw przeznaczonych na potrzeby budowy domu jednorodzinnego.

Konieczne jest zabezpieczenie piasku, żwiru, pospółki przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń, na przykład gałązek, gruzu, śmieci, ziemi. Zanieczyszczenia te mogą spowodować trudności z wiązaniem i twardnieniem mieszanek betonu. Także mogą negatywnie wpływać na jego wytrzymałość.

Wobec tego bardzo ważne jest właściwe składowanie kruszyw. Zaleca się, aby były one umieszczone na podłożu betonowym albo na folii. Można także składować je bezpośrednio na ziemi, niemniej jednak będzie to prowadziło do zanieczyszczenia materiału oraz do jego strat.

Podsumowując, do budowy domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe, do których zaliczają się piaski, żwiry oraz pospółka. Właściwie dobrane kruszywa tego typu są w stanie zapewnić optymalny postęp prac budowlanych oraz wysoką jakość gotowych wyrobów – betonów, zapraw, podbudów.