transport kruszyw

1 lutego 2020
Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Transport kolejowy kruszywa jest tańszy od drogowego

Kruszywa wymagają odpowiedniego transportu. W tym celu stosuje się transport drogowy oraz kolejowy. Ten drugi, chociaż ma swoje ograniczenia, jest w wielu przypadkach znacznie tańszy od wykorzystania samochodów.