Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?

Jak wygląda budowa jezdni?
Jak wygląda budowa jezdni?
7 listopada 2019
Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?
Jak zbudowana jest ścieżka rowerowa?
21 listopada 2019

Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?

Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?

Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?

Chodnik jest elementem drogi, który znajduje się na je poboczu. Do wykonania chodnika można zastosować różnego rodzaju materiały. Jak zbudowany jest chodnik?

Jaki jest przekrój chodnika pod kątem użytych do jego budowy materiałów?

Za pomocą chodnika piesi mogą bezpiecznie poruszać się wyznaczonym dla siebie pasem odgrodzonym od jezdni. Chodniki mogą również pełnić rolę promenady – ciągu pieszego przeznaczonego do spacerów, zlokalizowanego w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Przy chodnikach mogą znajdować się również drogi rowerowe.

Chodniki kiedyś i dzisiaj

Chodniki są budowane już od wielu wieków. W ciągu tak długiego czasu zmieniła się także ich konstrukcja.

W przeszłości chodniki najczęściej wykonywano z różnego rodzaju bruków, na przykład z popularnych kostek brukowych. Kostki brukowe, przykładowo granitowe, są wytrzymałe i trwałe. Takie stare chodniki można zobaczyć w wielu miastach nawet do dzisiaj.

Granitowe kostki brukowe są jednak związane z dość wysokim wydatkiem, dlatego też zamiast nich zaczęto wybierać także płyty betonowe o różnych kształtach. Takie nawierzchnie chodników popularne były w okresie PRL-u.

Aktualnie najczęściej chodniki wykonuje się z kostek betonowych, na przykład popularnej kostki Bauma, a także z kamiennych bruków. Spotyka się także chodniki o nawierzchniach bitumicznych – asfaltowych.

Realizacja chodnika – ważne wymogi i normy

Przy budowie chodników konieczne jest dzisiaj spełnienie właściwych wymogów prawnych oraz norm.

Wśród nich głównym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dodatkowo, zastosowanie posiadają normy branżowe, które określają wymagane parametry techniczne materiałów stosowanych do wykonania chodników.

Budowa chodnika – wymiary

Zgodnie ze wskazanym wcześniej Rozporządzeniem, chodnik powinien posiadać szerokość odpowiadającą natężeniu ruchu pieszych.

Wymiary chodnika:

  • co najmniej 2 metry – szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym lub co najmniej 1,25 metra – szerokość takiego chodnika w wypadku przebudowy albo remontu drogi, jeśli jest on przeznaczony tylko do ruchu pieszych
  • co najmniej 1,5 metra – szerokość chodnika odsuniętego od jezdni oraz szerokość samodzielnego ciągu pieszego lub co najmniej 1 metr – szerokość takiego chodnika w wypadku przebudowy albo remontu drogi, jeśli jest on przeznaczony tylko do ruchu pieszych

Przepisy zaznaczają także, że szerokość chodnika powinna być także odpowiednio zwiększona wtedy, gdy poza ruchem pieszym chodnik ma być przeznaczony do umieszczenia na nim urządzeń technicznych – znaków drogowych, słupów, zjazdów, a także wtedy, gdy znajdują się na nim drzewa.

Budowa chodnika – stosowane materiały

Jak zostało wspomniane wcześniej, chodnik może być wykonany z różnego rodzaju materiałów, na przykład z kostki brukowej czy też bruku, na przykład z kostki granitowej.

Chodnik musi być przy tym wybudowany warstwowo, dlatego też ważna jest nie tylko sama jego nawierzchnia, ale również podbudowa, która będzie mogła zapewnić odpowiednie wsparcie.

Rodzaj podbudowy dobiera się indywidualnie w zależności od umiejscowienia chodnika, w tym gruntów, na których ma się on znaleźć. Dodatkowo, wykonuje się dodatkowe wzmocnienia podbudowy w miejscach, w których po chodniku mają poruszać się samochody, na przykład przy zjazdach.

Rekomendowane materiały do budowy chodnika:

  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
  • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 4 cm
  • warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm

Rekomendowane materiały do budowy zjazdu na chodniku:

  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
  • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 4 cm
  • podbudowa tłuczniowa o grubości 20 cm

Kruszywa – główny materiał do budowy chodników

Przy realizacji chodników głównym materiałem budowlanym są kruszywa, czyli różnego rodzaju materiały sypkie o pochodzeniu mineralnym.

Kruszywa podzielić można na dwie główne kategorie, w tym na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe, a także kruszywa naturalne łamane. Pierwsze z nich to kruszywa o naturalnym rozdrobnieniu, natomiast drugie są to kruszywa poddawane procesom mechanicznego łamania, aby uzyskać odpowiednią frakcję, czyli rozdrobnienie okruchów.

Kruszywa do budowy chodnika wykorzystywane są zarówno do wykonania podbudowy, jak również materiałów nawierzchniowych, w tym do kostki brukowej betonowej, a także do nawierzchni asfaltowych – bitumicznych.

Przy wykonaniu chodników stosuje się poniższe typy kruszyw:

  • kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe – piaski oraz żwiry o różnych frakcjach
  • kruszywa naturalne łamane – tłucznie i inne typy kruszyw łamanych, w tym kruszywa gruboziarniste

Właściwy dobór kruszyw oraz ich wysoka jakość zapewniają właściwą wytrzymałość i trwałość chodnika na wiele lat.

Podsumowując, chodnik przeznaczony dla pieszych musi spełnić odpowiednie wymagania. Konieczne jest spełnienie właściwych wymogów związanych z przepisami prawa, a także wykorzystanie odpowiednich rodzajów materiałów.