Jak wygląda budowa jezdni?

Jak prawidłowo ułożyć kostkę przed domem?
Jak prawidłowo ułożyć kostkę przed domem?
1 listopada 2019
Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?
Jak zbudowany jest i jaki ma przekrój chodnik?
14 listopada 2019
Jak wygląda budowa jezdni?

Jak wygląda budowa jezdni?

Budowa jezdni jest wieloetapowym procesem, który musi spełniać również odpowiednie wymagania pod kątem formalnym.

Jak przebiega budowa jezdni krok po kroku?

Jezdnia jest elementem drogi, który przeznaczony jest do poruszania się po nim pojazdów kołowych. Jezdnia może składać się z jednego pasu ruchu albo też może posiadać ona kilka pasów ruchu.

Dzisiaj cała Polska objęta jest siecią dróg jednojezdniowych, dwujezdniowych, a także posiadających większą liczbę jezdni. Stale realizuje się także nowe inwestycje infrastrukturalne tego typu.

Z czego zbudowana jest jezdnia?

Jezdnie posiadają wielowarstwową budowę. Każda warstwa posiada przy tym określone znaczenie i jest istotna dla powodzenia inwestycji.

Warstwy jezdni – od nawierzchni:

 • warstwa ścieralna – jest to warstwa, po której poruszają się samochody, najczęściej wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej, inaczej asfaltowej (MMA), ale spotyka się także jezdnie wykonane z betonu
 • warstwa wiążąca – znajduje się pod warstwą ścieralną, ma ona na celu przeniesienie nacisku, który pojawia się przy obciążeniu nawierzchni podczas jazdy samochodów, warstwa ta ma duże znaczenie dla trwałości jezdni
 • warstwa podbudowy asfaltowej – warstwa ta stanowi element nośny jezdni – wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej
 • podbudowa zasadnicza – wykonana jest z kruszywa, które ma na celu stworzenie fundamentu dla całej konstrukcji drogi
 • warstwa stabilizowana cementem – jest to ostatnia warstwa drogi, która jest także najgrubsza, do tej warstwy zalicza się także warstwa mrozoochronna, która odpowiada za właściwe zabezpieczenie jezdni przed czynnikami atmosferycznymi, a także dodatkowo pełni funkcję drenażu

W zależności od kategorii ruchu, drogi mogą posiadać różne proporcje powyższych warstw. Najważniejsze znaczenie przy projektowaniu konstrukcji drogi posiada natężenie ruchu oraz podłoże, na którym ma być ona wykonana. W konkretnych miejscach jezdnie są także odpowiednio wzmacniane, na przykład w rejonie przystanków autobusowych.

Budowa jezdni – etapy

Aby kierowcy mogli pojechać jezdnią do celu, konieczne jest wykonanie niezbędnych prac – od uzyskania właściwych opinii, poprzez przygotowanie projektu i otrzymanie pozwoleń. Budowa jezdni to także szereg prac budowlanych, na których chcemy skupić się tutaj bliżej.

Budowa jezdni odbywa się w kilku różnych etapach, które następują po sobie. Prawidłowe przeprowadzenie każdego z tych etapów umożliwia stworzenie trwałej, wytrzymałej nawierzchni jezdni, która będzie mogła służyć na lata.

Etapy budowy jezdni:

 • prace przygotowawcze
 • roboty ziemne – wykopy
 • przygotowanie nasypów
 • profilowanie powierzchni
 • zagęszczenie gruntu
 • wykonanie podbudowy
 • kładzenie nawierzchni

Czym konkretnie są powyższe rodzaje etapów budowy drogi? Poniżej prezentujemy dodatkowe informacje o ich realizacji.

Prace przygotowawcze

Zanim rozpocznie się budowa drogi, konieczne jest zrealizowanie określonych prac przygotowawczych. Posiadają one bardzo duże znaczenie dla trwałości i wytrzymałości nawierzchni drogowej.

W ramach prac przygotowawczych wykonuje się:

 • usunięcie warstwy próchnicy (humusu) na wyznaczonym obszarze – przy tworzeniu nowych nawierzchni betonowych
 • skruszenie starej nawierzchni drogowej – w przypadku wykonania remontu drogi

W przypadku realizacji drogi na nawierzchni żwirowej albo żużlowej nie ma potrzeby usuwania starej struktury. Może ona posłużyć jako podbudowa dla nowej nawierzchni.

Roboty ziemne – wykopy

Kolejnym etapem jest wykonanie niezbędnych robót ziemnych, czyli wykopów pod konstrukcję drogi. Na tym etapie konieczne może być także usunięcie niepotrzebnych mas ziemnych pozostałych po wykopach.

Przygotowanie nasypów

W zależności od miejsca realizacji drogi konieczne może być także przygotowanie nasypów. Nasypy pozwalają na wykonanie jezdni w tych miejscach, w których pojawiają się naturalne różnice w wysokościach terenu.

Profilowanie powierzchni

Po przeprowadzeniu powyższych prac ziemnych następuje etap przygotowania korpusu drogi, czyli stworzenie podbudowy pod drogę.

W ramach tych prac przeprowadza się profilowanie powierzchni, czyli nadanie jej właściwego profilu. Właściwe wyprofilowanie ma duże znaczenie dla komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy.

Zagęszczenie gruntu

Z przygotowaniem korpusu drogi powiązane jest również zagęszczenie gruntu. To prace mające na celu ustabilizowanie gruntu, które przeprowadzane są z wykorzystaniem cementu. Dochodzi wtedy do połączenia gruntu z cementem oraz z wodą.

Zagęszczony grunt pod drogę posiada zwiększoną wytrzymałość. Jest bardziej zwarty, a także odporny na działanie czynników pogodowych.

Wykonanie podbudowy

Następnym etapem jest wykonanie podbudowy pod jezdnię, czyli warstw znajdujących się pod nawierzchnią.

Podbudowa ta przygotowywana jest z odpowiednich typów kruszyw, na przykład są to mieszanki kruszyw naturalnych łamanych, kruszyw żużlowych, a także mas, w tym między innymi betonu asfaltowego.

Kładzenie nawierzchni

Ostatni etap prac to wykonanie nawierzchni, na przykład z mas bitumicznych – asfaltowych. Po odpowiednim związaniu materiałów droga jest gotowa do użytkowania!