Jaka podsypka pod kostkę na chodniku?

Jakie warstwy pod kostkę na ścieżkę rowerową?
Jakie warstwy pod kostkę na ścieżkę rowerową?
14 października 2019
Jaka grubość podbudowy pod kostkę?
Jaka grubość podbudowy pod kostkę?
28 października 2019
Jaka podsypka pod kostkę na chodniku?

Jaka podsypka pod kostkę na chodniku?

Chodnik z kostki brukowej to popularne wykończenie nawierzchni zarówno wokół domów, jak również w przestrzeniach publicznych.

Do wykonania takiej właśnie nawierzchni konieczne jest przygotowanie odpowiednich materiałów na podbudowę.

Kostka brukowa na chodniki to chyba najbardziej popularny materiał. Wykonana z betonu kostka brukowa jest estetyczna, łatwa w układaniu, a także posiada niskie ceny. Nic więc dziwnego, że na jej wykorzystanie decyduje się tak wielu inwestorów – osoby prywatne, samorządy, firmy.

Chodnik z kostki brukowej powinien być wykonany warstwowo. Właściwa budowa takiego ciągu komunikacyjnego pozwala na uzyskanie stabilnej, trwałej, wytrzymałej nawierzchni. Podpowiadamy, jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana podbudowa pod chodnik!

Podbudowa pod chodnik z kostki brukowej

Podbudowa to wszystkie warstwy, które znajdują się pod nawierzchnią z kostki brukowej. Kostka stanowi tylko element całego ciągu i jego wykończenie. Najważniejsze jest w rzeczywistości to, co znajduje się poniżej.

Odpowiednia podbudowa pod kostkę ma szczególne znaczenie. Tylko wtedy, gdy będzie ona wykonana prawidłowo, będzie mogła sprawić, że nawierzchnia ta będzie spełniała swoją funkcję.

Schemat konstrukcji ścieżki, podjazdu z kostki brukowej od nawierzchni:

 • kostka brukowa – grubość 4-10 cm
 • podsypka wyrównująca z piasku, drobnego żwiru albo grysu – grubość 3-5 cm
 • podbudowa z mieszanki żwirowo-piaskowej, kruszywa łamanego – grubość 15-45 cm
 • warstwa odsączająca – grubość 10 cm – opcjonalnie
 • wzmocnione podłoże, grunt

Jak widać podbudowa, do której zaliczają się także podsypka oraz warstwa odsądzająca, posiadają nawet kilkadziesiąt centymetrów grubości. Warstwa ta powinna być tym grubsza, im większe będzie obciążenie na nawierzchnię. Dodatkowo, grubsza podbudowa jest polecana wtedy, gdy grunty są słabszej jakości, na przykład są słabo przepuszczalne.

Skutki niewłaściwego wykonania podbudowy pod chodnik:

 • zapadanie się elementów chodnika
 • tworzenie się kolein w chodniku
 • nierównomierna nawierzchnia chodnika
 • trudności z odprowadzaniem nadmiaru wody z chodnika
 • szybsze niszczenie kostki brukowej na chodnik

Jak widać, właściwa jakość podbudowy pod chodnik ma bardzo duże znaczenie. W tym artykule chcielibyśmy się przyjrzeć bliżej jednej z jej warstw, a mianowicie podsypce. Czym dokładnie jest podsypka i z jakich materiałów jest ona przygotowywana?

Podsypka pod chodnik z kostki brukowej

Podsypką pod nawierzchnie z kostki brukowej nazywa się ostatnią warstwę podbudowy, która znajduje się bezpośrednio pod nawierzchnią z kostki betonowej.

Głównym zadaniem podsypki jest odpowiednie wyrównanie spodnich nawierzchni oraz przygotowanie równej powierzchni do kładzenia na niej kostki. Podsypka nie jest gruba. Warstwa ta posiada najczęściej od 3 do 5 cm.

Do wykonania podsypki stosuje się:

 • piasek
 • żwir
 • grys

Powyższe rodzaje kruszyw powinny posiadać drobnoziarnistą strukturę, aby pozwolić na prawidłowe osadzenie kostek brukowych oraz ustabilizowanie ich pozycji.

Ważne wyrównanie podsypki pod chodnik

Podsypkę powinno się wykonać na uprzednio zagęszczonej warstwie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej, kruszywa łamanego. Zagęszczenie pozwala na utwardzanie tej warstwy, co dodatkowo pozwala również na wydłużenie trwałości całej nawierzchni.

Także należy pamiętać o tym, że podsypka piaskowa, żwirowa czy grysowa również powinna być odpowiednio wyrównana. W tym celu najczęściej stosuje się deski o odpowiedniej szerokości. Deskę przesuwa się po podsypce, co pozwala na wyrównanie jej powierzchni, a także stworzenie wysokiej jakości podłoża.

Należy pamiętać o tym, że podsypka powinna być o około 1 cm wyższa. Po osadzeniu na niej kostki, powinna ona wystawać na około 1 cm nad nawierzchnią, do której ma być wyrównana. Wynika to z faktu, że kostka będzie jeszcze odpowiednio dociskana. Zachowanie 1 cm różnicy pozwala wtedy na uzyskanie gładkiej nawierzchni, na przykład równej z krawężnikiem czy z okolicznym gruntem.

Czy warto wykonywać podsypkę piaskowo-cementową?

Bardzo często można spotkać się także z podsypkami piaskowo-cementowymi. Są to podsypki stosowane powszechnie, niemniej jednak należy wskazać, że mają one także swoje minusy.

Najczęściej podsypka piaskowo-cementowa uznawana jest za skuteczną podbudowę pod kostkę. Ma zwiększać jej stabilność, trwałość oraz wytrzymałość, a także zwiększać nośność.

Specjaliści wskazują jednak, że zastosowanie podsypki wykonanej z mieszaniny piasku i cementu może przynieść więcej negatywnych niż pozytywnych rezultatów.

Negatywne aspekty zastosowania podsypki piaskowo-cementowej pod kostkę brukową:

 • mieszanka piasku i cementu podciąga wodę i magazynuje wilgoć – może to powodować wymywanie podbudowy
 • mieszanka ta może także skutkować w zamarzaniu znajdującej się w niej wilgoci, co może prowadzić do jej rozsadzania – nawierzchnia chodnika może być po zimie nierównomierna

Najlepiej więc zastosować zwykły piasek albo też drobny żwir oraz grys bez dodatku cementu. Taka podsypka będzie mogła zagwarantować właściwą podstawę pod kostkę brukową, aby dać trwały, stabilny i wytrzymały chodnik!