Jakie warstwy pod kostkę na ścieżkę rowerową?

Budowa podjazdu do domu z kostki – jak się za to zabrać?
Budowa podjazdu do domu z kostki – jak się za to zabrać?
7 października 2019
Jaka podsypka pod kostkę na chodniku?
Jaka podsypka pod kostkę na chodniku?
21 października 2019
Jakie warstwy pod kostkę na ścieżkę rowerową?

Jakie warstwy pod kostkę na ścieżkę rowerową?

Ścieżki rowerowe są spotykane w polskich miastach coraz częściej. Również realizowane są one w wielu innych obszarach – od małych wsi, poprzez trasy wiodące przez malownicze zakątki o znaczeniu turystycznym, a skończywszy na górskich stokach.

Aby ścieżka rowerowa mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję, musi zostać ona wykonana z właściwych materiałów. Szczególnie istotna jest tutaj właściwa podbudowa.

Podobnie jak droga dla samochodów, także ścieżka rowerowa dla rowerzystów musi być wykonana z materiałów zapewniających komfortową oraz bezpieczną jazdę. Należy jednak pamiętać o tym, że duże znaczenie ma nie tylko sama nawierzchnia ścieżki. Równie istotne jest to, co znajduje się pod nią, czyli jej odpowiednia podbudowa.

Różne rodzaje ścieżek rowerowych

Ścieżki rowerowe to różnego rodzaju drogi przeznaczone dla rowerzystów. Aktualnie do ich wykonania stosuje się kilka typów materiałów nawierzchniowych. Dobór materiału nawierzchniowego decyduje o jakości ścieżki rowerowej.

Nawierzchnie ścieżek rowerowych:

  • nawierzchnie bitumiczne – asfaltowe
  • nawierzchnie z kostki brukowej
  • nawierzchnie z kruszyw – tłucznia
  • nawierzchnie gruntowe

Z powyższych typów nawierzchni najlepszymi opiniami wśród rowerzystów cieszą się ścieżki o nawierzchniach bitumicznych – asfaltowych, inaczej MMA – z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Takie ścieżki rowerowe tworzą gładkie nawierzchnie bez spoin, a także zapewniają właściwą przyczepność dla ogumienia rowerowego. Można poruszać się po nich na różnych typach rowerów – miejskich, górskich czy szosowych.

Niestety, w Polsce często spotyka się nawierzchnie ścieżek rowerowych z kostek brukowych. Chociaż są tanie i szybkie w realizacji, to jednak są także mało komfortowe i mogą być niebezpieczne podczas jazdy w deszczu – są bardziej śliskie.

Na ścieżki rowerowe na łonie natury najczęściej stosuje się nawierzchnie z kruszyw lub po prostu odpowiednio utwardzone nawierzchnie gruntowe.

Jednak, jak zostało wspomniane wcześniej, sama nawierzchnia rowerowa nie jest decydująca o jakości ścieżki. Również bardzo istotne jest wykonanie warstw znajdujących się pod nią.

Budowa ścieżek rowerowych – warstwy

Ścieżki rowerowe posiadają warstwową budowę. Właściwa podbudowa znajdująca się pod nawierzchnią ścieżki pozwala na nadanie jej właściwej stabilności, co jednocześnie poprawia jej trwałość i wytrzymałość.

Gdy ścieżka nie będzie posiadała odpowiednio przygotowanej podbudowy, w takim przypadku może ona bardzo szybko przestać spełniać swoją rolę. Nawierzchnia może się zapadać, niektóre kostki mogą zacząć wystawać poza powierzchnię, co może także znacznie zmniejszać bezpieczeństwo jazdy na rowerze.

Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej powinna składać się z poniższych warstw:

  • warstwa asfaltowa o grubości 4 cm
  • stabilizowana mechanicznie, zagęszczana podbudowa z kruszyw o grubości 15 cm
  • warstwa odsączająca z kruszyw o grubości 10 cm

Na wierzchnią warstwę polecane jest wykorzystanie mieszanek mineralno-asfaltowych z grysu, betonu asfaltowego o uziarnieniu nieciągłym 0/6 bądź też z mastyksu grysowego o nieciągłym uziarnieniu 0/4.

Warstwa podbudowy najczęściej tworzona jest z kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego albo kruszywa z recyklingu. Do tego celu stosuje się żwiry, tłucznie, grysy, które posiadają zróżnicowane uziarnienie – frakcję. Zastosowanie takiej podbudowy stabilizuje powyższą warstwę, a także poprawia odprowadzanie nadmiaru wilgoci. Konieczne jest także zagęszczenie warstwy podbudowy, aby mogła ona być trwalsza.

Do wykonania ścieżki rowerowej konieczne może być także przygotowanie warstwy odsączającej. Warstwa tego typu stosowana jest przy gorszych klasach gruntów. Wówczas warstwa odsądzająca pozwala na jeszcze bardziej efektywne odprowadzanie wody, a przy tym stanowi ona również zabezpieczenie przed przemarzaniem, co może powodować uszkodzenie nawierzchni ścieżki.

Kruszywa przy budowie ścieżek rowerowych

Przy realizacji inwestycji takich, jak ścieżki rowerowe, konieczne jest zatem zastosowanie właściwych typów materiałów tworzących powyżej opisane warstwy. W tym celu najczęściej stosuje się różne rodzaje kruszyw, czyli materiałów pochodzenia mineralnego.

Do kategorii kruszyw zaliczane są drobne piaski, ale również nieco grubsze żwiry oraz innego rodzaju kruszywa, w tym kruszywa łamane, które powstają poprzez mechaniczne rozdrobnienie skał. Do kruszyw łamanych zalicza się kruszywa o większej frakcji – dochodzącej nawet do 63 mm. Są to głównie tłucznie, grysy.

Kruszywa wykorzystywane są na nawierzchnię ścieżek rowerowych. Stosowane są one jako element kostki brukowej, na ścieżki o nawierzchni MMA – z mieszanek mineralno- asfaltowych, a także na drogi wysypywane kruszywami – tłuczniami. Ponadto kruszywa są też niezbędne do wykonania podbudowy ścieżki dla rowerów oraz warstwy odsączającej.

Podsumowując, ścieżka rowerowa posiada budowę warstwową i składa się z nawierzchni, a także z podbudowy. Wysoka jakość podbudowy umożliwia stworzenie wytrzymałej, trwałej ścieżki, która będzie mogła służyć przez wiele lat bez konieczności przeprowadzania remontów.