Jakie kruszywo pod kostkę?

Jaki żwir do drenażu?
Jaki żwir do drenażu?
14 września 2019
Jak nie popełnić błędu przy układaniu kostki?
Jak nie popełnić błędu przy układaniu kostki?
28 września 2019
Jakie kruszywo pod kostkę?

Jakie kruszywo pod kostkę?

Prawidłowo wykonana podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej jest kluczowa dla wytrzymałości i trwałości, a także dla estetyki takiej przestrzeni.

Do przygotowania podbudowy stosuje się kruszywa. Jakie rodzaje kruszyw sprawdzą się wtedy najlepiej?

Kruszywa to szeroka gama materiałów sypkich, które dostępne są w różnych frakcjach – granulacjach. Posiadają rozległe zastosowanie w branży budowlanej. Są one również niezbędne do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Materiały te stosowane są zarówno do wykonania samej kostki brukowej – mowa tutaj o popularnej kostce betonowej, jak również stosowane są one przygotowania podbudowy pod nawierzchnię.

Kruszywa stosowane w branży brukarskiej

Branża brukarska powszechnie wykorzystuje kruszywa do produkcji kostek, a także do ich układania. Stanowią one główny materiał wymagany przy przygotowywaniu nawierzchni z kostek. Jakie rodzaje kruszyw stosowane są wtedy najczęściej?

Piasek

Piasek stosowany jest powszechnie przy realizacji nawierzchni brukarskich. Jest to drobna skała osadowa, która wykorzystywana jest do przygotowania podsypki pod kostkę, a także może być ona elementem głębszej podbudowy.

Wyróżniamy dwa główne typy piasków:

 • piaski rzeczne – zawierają kwarc i mogą także posiadać niewielki dodatek drobnego żwiru, są kruszywem pozyskiwanym z rzek, zwłaszcza z ich dolnego i górnego biegu
 • piaski kopalne – pochodzą z kopalni piasku, piaskarni, posiadają pochodzenie polodowcowe

Piaski dostępne są w różnych frakcjach, na przykład 0-2 mm, 0-4 mm, 2-4 mm. Do wykonania inwestycji zaleca się zastosowanie piasków o frakcji 0-2 mm, lecz można zastosować też domieszkę nieco większych ziaren piasku.

Żwiry

Przy realizacji inwestycji stosuje się także żwiry. Są to kruszywa naturalne o większej granulacji niż piaski. Także są one wydobywane z rzek albo z kopalni – żwirowni.

Żwiry mogą różnić się pomiędzy sobą swoją frakcją, a także kształtem. Stosowane są do przygotowania podsypki – stosuje się żwiry drobne posiadające uziarnienie około 0-4 mm.

Pospółka

Pospółką nazywa się mieszaninę piasku i żwiru. To materiał wydobywany z piaskowni, rzek, niesortowany.

Pospółka także może mieć różne frakcje. Ta o frakcjach drobniejszych może zostać zastosowana na podsypkę, z kolei ta posiadająca grubsze elementy skalne, może służyć do wykonania głębszych podbudów.

Kruszywa łamane

W brukarstwie stosuje się także kruszywa łamane. Pod tym terminem znajduje się szeroka gama kruszyw różnego pochodzenia, które są poddawane procesom kruszenia przez człowieka w przeciwieństwie do kruszyw naturalnych – piasków i żwirów, które powstają na skutek działania sił natury.

Do kruszyw łamanych zaliczają się skały różnego pochodzenia, w tym skały magmowe, metamorficzne, a także skały osadowe. Są to między innymi bazalty, granity, piaskowce, dolomity czy wapienie.

Podział kruszyw łamanych dotyczy przede wszystkim ich frakcji, czyli rozdrobnienia. Decyduje on także o ich zastosowaniu.

Podział kruszyw łamanych pod względem frakcji:

 • 0-5 mm – miał
 • 5-25 mm – kliniec
 • 25-63 mm – tłuczeń
 • 2-5 mm, 5-8 mm, 8-10 mm, 10-25 mm – grys
 • 0-16, 0-25, 0-63 mm – niesort

Kruszywa łamane w brukarstwie stosowane są do wykonania podsypek, a także do przygotowania grubszej warstwy podbudowy pod podsypkami. Również stosowane są do stworzenia warstwy odsączającej – drenażowej, która stosowana jest na gruntach o pogorszonej przepuszczalności.

Do przygotowania podsypek stosuje się grysy posiadające uziarnienie od 2 do 8 mm. Z kolei na warstwę podbudowy poniżej wykorzystuje się głównie tłucznie o frakcji 31,5-63 mm oraz klińce o frakcji 16-31,5 mm. Alternatywnie można zastosować także mieszankę żwirowopiaskową posiadającą zróżnicowane uziarnienie 0-63 mm.

Kruszywa hutnicze – sztuczne

Warto także wskazać, że w brukarstwie stosuje się także kruszywa hutnicze, które zaliczane są do kruszyw sztucznych – poddawanych procesom termicznym. Do tej kategorii zalicza się żużle wielkopiecowe oraz keramzyty.

Żużel wielkopiecowy

Głównym składnikiem jest tutaj żużel wielkopiecowy, który powstaje jako proces uboczny wytopu surówek w piecach hutniczych. Żużel ten dzielony jest na dwie kategorie, a mianowicie na żużel wolno studzony i na żużel szybko studzony.

Do przygotowywania nawierzchni z kostek brukowych stosuje się żużle wolno studzone.

Podobne jak inne kruszywa, żużel także oferowany jest w różnych frakcjach:

 • 2-25 mm – grys
 • 20-80 mm – tłuczeń
 • 0-2, 0-5 mm – miał
 • 0-10, 0-80 mm – pospółka

Keramzyt

Drugim rodzajem kruszywa sztucznego jest keramzyt. To materiał, który powstaje w procesie wypalania glin ilastych w wysokich temperaturach rzędu 1150 stopni Celsjusza. Pod wpływem temperatury zwiększa on swoją objętość, tworząc kruszywo o kształcie kulek, które z zewnątrz pokryte jest ceramiczną powłoką.

Keramzyt także dostępny jest w wielu frakcjach do wyboru, w tym jako 0-4, 2-4, 4-8, 4-10, 2-20, 8-20, 10-20 mm. Do prowadzenia prac brukarskich najczęściej stosuje się kruszywa keramzytowe posiadające uziarnienie 4-10 mm oraz 2-20 mm.

Kruszywo keramzytowe wyróżnia się właściwościami mrozoodpornymi, Stosowane jest na podbudowę pod podsypką.