Odwodnienie działki i domu. Jak to zrobić i czego użyć?

Jak wykonać obrzeże – opaskę wokół chodnika?
Jak wykonać obrzeże – opaskę wokół chodnika?
1 września 2019
Jaki żwir do drenażu?
Jaki żwir do drenażu?
14 września 2019

Odwodnienie działki i domu. Jak to zrobić i czego użyć?

Odwodnienie działki i domu. Jak to zrobić i czego użyć?

Odwodnienie działki i domu. Jak to zrobić i czego użyć?

Właściwe odwodnienie działki oraz domu jest bardzo ważne po to, aby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wody, a tym samym jej destrukcyjnemu wpływowi na konstrukcje.

Jak wykonuje się odwodnienia tego typu?

Odwodnienie, inaczej drenaż, ma na celu zabezpieczenie domu, a także innych budynków i konstrukcji przed zalaniem, nadmiernym zawilgoceniem, a przy tym także przed wieloma innymi negatywnymi skutkami, na przykład pogorszeniem termoizolacji czy rozwojem pleśni i grzybów.

Drenaże najczęściej wykonuje się dokoła budynków podpiwniczonych, a także na terenach, na których znajduje się wysoki poziom wód gruntowych. Drenaż nie jest potrzebny na ogół w budynkach bez piwnic, a także tam, gdzie grunty są dobrze przepuszczalne – piaszczyste, żwirowe.

Wykonanie drenażu warto zlecić fachowcom w tej dziedzinie, ale wiele osób decyduje się na samodzielne prace. Na co należy zwrócić wtedy uwagę?

Z czego składa się drenaż?

Drenaż na terenie działki, w pobliżu domu tworzony jest przez odpowiednią instalację, która montowana jest na poziomie fundamentów. Tam odpowiedzialny jest on za zbieranie wody oraz na odprowadzanie jej w bezpieczne miejsce.

Najczęściej drenaż otacza cały budynek, tworząc tak zwaną opaskę drenażową wokół niego. Stosuje się także nazwę drenażu opaskowego.

Drenaż przygotowuje się na bazie projektu, który uwzględnia warunki gruntowe i wodne na danej działce. Można zamówić go u specjalisty w dziedzinie geotechniki, melioracji, budownictwa wodnego.

Budowa instalacji drenażowej:

  • rury drenażowe
  • studzienki kontrolne
  • obsypka filtracyjna
  • materiał drenujący
  • warstwa filtracyjna

Każdy z tych elementów drenażu pełni ważną funkcję. Co dokładnie warto o nich wiedzieć? Zapraszamy do sprawdzenia!

Rury drenażowe

Rury drenażowe, które określane są także jako rury drenarskie, to rodzaj rur, które montowane są wokół budynku, aby stworzyć drenaż. Rury te posiadają perforacje, aby przepuszczać wodę.

Aby rury drenażowe mogły spełnić swoją funkcję, konieczne jest właściwe dobranie ich średnicy oraz spadku.

  • Średnica rur określana jest na postawie planowanej ilości transportowanej wody do odprowadzenia. Najczęściej wykorzystuje się rury posiadające średnicę 10 cm.
  • Spadek określa się najczęściej jako 5 promili, czyli na długości 10 m wynosi on około 5 cm. W razie potrzeby konieczne jest stworzenie dwóch oddzielnych systemów drenarskich z dwoma spadkami.

Rury do drenażu umieszczane są w wykopach okalających budynek. Najczęściej wykopy te wykonuje się już na etapie budowy. Ważne jest umieszczenie ich na odpowiedniej głębokości. Nie mogą być wprowadzone pod poziomem fundamentu, co może powodować jego podmywanie.

Studzienki kontrolne

Kolejnym elementem instalacji drenażowej wokół domu są studzienki kontrolne. To małe studzienki umieszczane tam, gdzie rury drenażowe stykają się ze sobą i zmieniają swój kierunek.

Studzienki kontrolne powinny posiadać na tyle dużą średnicę, aby można było dostać się przez nie do rur drenarskich i w razie potrzeby je oczyścić. Studzienki zamykane są z zewnątrz, co ogranicza ich zanieczyszczenie.

Najczęściej stosuje się studzienki plastikowe posiadające około 30 cm średnicy. W sprzedaży dostępne są także studzienki posiadające łapacze piasku – to modele głębsze, w których znajduje się dodatkowa przestrzeń na piasek, aby nie zatykał on rur drenarskich.

Obsypka filtracyjna

Obsypka filtracyjna służy do obsypania rur drenarskich. Ma ona na celu zatrzymywanie większych cząstek gruntu oraz innych zanieczyszczeń niesionych przez wodę. W rezultacie podwyższa skuteczność drenażu i powoduje, że może on służyć na długi czas.

Do wykonania obsypki filtracyjnej stosuje się różnego rodzaju kruszywa. Najczęściej są to żwiry, które posiadają odpowiednią frakcję. Żwiry mogą skutecznie zatrzymywać różne zanieczyszczenia.

Zamiast żwirów naturalnych zastosować można także sztuczne kruszywa, w tym keramzyt, który wytwarzany jest z glin.

Materiał drenujący

Obsypka filtracyjna znajdująca się przy rurach drenażowych nie dochodzi aż do gruntu. Jest ona oddzielona od niego przez materiał drenujący.

Materiał drenujący to materiał mający na celu przepuszczanie wody i zatrzymywanie cząsteczek gruntu i zanieczyszczeń. Najczęściej do tego celu stosuje się geowłókniny.

Warstwa filtracyjna

Dodatkowo, aby drenaż spełniał swoją rolę, należy przygotować warstwę filtracyjną. Jest ona umieszczana wzdłuż piwnic czy fundamentów. Odprowadza ona wodę przedostającą się w pobliże ścian do obsypki filtracyjnej, aby następnie mogła ona trafić do rur drenarskich.

Warstwa filtracyjna wytwarzana jest ze żwiru o odpowiedniej granulacji – frakcji. Musi być ona na tyle duża, aby nie przedostawać się do drenów.

Alternatywnie, zamiast żwiru zastosować można odpowiednie płyty drenujące, które układane są przy fundamentach. Jest o jednak większy wydatek.

Podsumowując, drenaż ma bardzo duże znaczenie w tych miejscach, w których pojawia się nadmiar wilgoci mogącej uszkodzić konstrukcję domu, w tym jego fundamenty, piwnice, a w konsekwencji też i ściany. Prawidłowo wykonany drenaż umożliwia skuteczne odprowadzanie wody, a także zapewnienie właściwych parametrów wytrzymałości i trwałości całej konstrukcji.