Błędy przy budowie podjazdu, ścieżek i chodników

Jak nie popełnić błędu przy układaniu kostki?
Jak nie popełnić błędu przy układaniu kostki?
28 września 2019
Budowa podjazdu do domu z kostki – jak się za to zabrać?
Budowa podjazdu do domu z kostki – jak się za to zabrać?
7 października 2019
Błędy przy budowie podjazdu, ścieżek i chodników

Błędy przy budowie podjazdu, ścieżek i chodników

Podjazdy, ścieżki i chodniki z kostki brukowej to popularne rozwiązanie nie tylko na posesjach prywatnych, ale również w wielu innych miejscach.

Jeśli także chcesz zabrać się za wykonanie takich nawierzchni, sprawdź razem z nami najczęściej popełniane błędy, aby się przed nimi ustrzec!

Nawierzchnia z kostki brukowej posiada wiele zalet. Jest estetyczna, niedroga w wykonaniu, a przy tym trwała i wytrzymała. Należy jednak pamiętać, że spełni ona swoje zadanie tylko wtedy, gdy będzie wykonana prawidłowo. Jakie błędy mogą pojawić się przy realizacji takiej nawierzchni?

Dobór nieodpowiedniej grubości kostki

Sklepy oferują kostki brukowe o różnych grubościach. Przy wyborze odpowiedniego materiału należy zwrócić zatem uwagę na ten parametr. Grubość kostki brukowej powiązana jest z jej odpornością na nacisk, dlatego też cieńsza kostka może popękać wtedy, gdy przejedziemy po niej samochodem.

Grubości kostki brukowej:

  • 4 cm – nieobciążone chodniki, opaski dekoracyjne
  • 6 cm – chodniki, podjazdy o małym obciążeniu ruchu – samochody do 3,5 tony
  • 8 cm – chodniki, podjazdy, drogi o większym obciążeniu ruchu – samochody powyżej 3,5 tony
  • 10 cm – drogi, podjazdy o dużym ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych, autobusów

Na posesje prywatne najczęściej wybiera się zatem kostkę o grubości 4 cm lub też tą mająca 6 cm zależnie od przeznaczenia.

Brak projektu nawierzchni z kostki brukowej

Chociaż może wydawać się, że przygotowanie nawierzchni z kostki brukowej nie będzie wymagało wyrysowania projektu, to jednak warto go przygotować. Dlaczego?

Na podstawie projektu można przede wszystkim wyliczyć ilość potrzebnej kostki do wykonania inwestycji. Także projekt pozwoli na stworzenie optymalnego przebiegu ścieżek czy podjazdu.

Przy szykowaniu projektu należy także wziąć pod uwagę przebieg instalacji w pobliżu budynku, w tym instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, odwadniającej. Jeśli nawierzchnia z kostki ma znajdować się przy rurach, wtedy w tym miejscu konieczne jest jej bardziej staranne ubicie, aby zapobiegać zapadaniu.

Brak odprowadzenia wody deszczowej

Na nieprawidłowo wykonanej nawierzchni z kostki brukowej może zbierać się woda. Aby temu zapobiegać, należy wykonać jej właściwe odprowadzenie.

W większości przypadków wystarczające jest właściwe wyprofilowanie nawierzchni. Powinna ona opadać w kierunku od budynku do miejsca, w które można bezpiecznie przekazać deszczówkę.

W przypadku gleb trudno przepuszczalnych konieczne może być także przygotowanie warstwy odsączającej. Również wykonuje się odwodnienia liniowe, gdy nawierzchnia ma być rozległa.

Nieodpowiednio przygotowana podbudowa

Podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej ma kluczowe znaczenie dla jej trwałości i wytrzymałości. Niestety, wielu inwestorów zapomina o tym, że pełni ona bardzo ważną rolę, dlatego też nie wykonuje jej prawidłowo.

Podbudowa powinna posiadać następującą konstrukcję:

  • podsypka wyrównująca z piasku, drobnego żwiru albo grysu o grubości 3-5 cm
  • podbudowa z mieszanki żwirowo-piaskowej, kruszywa łamanego o grubości 15-45 cm
  • warstwa odsączająca o grubości 10 cm – opcjonalnie

Do wykonania podbudowy konieczne jest zatem zakupienie odpowiednich kruszyw, które będą w stanie stworzyć właściwą powierzchnię, na której umieści się kostkę.

Brak krawężników

Chociaż nie zawsze krawężniki są konieczne, to jednak ich brak może dać się we znaki, w szczególności na tych powierzchniach, po których mają poruszać się samochody.

Krawężniki mają na celu ustabilizowanie całej nawierzchni z kostki brukowej. Zapobiegają jej rozsuwaniu się i dzięki temu zmniejszają ryzyko pojawiania się kolein.

Niewłaściwy poziom nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej powinna posiadać odpowiedni poziom.

Gdy w okolicy znajdują się rabaty, wówczas kostka powinna być położona nieco wyżej – w ten sposób zapobiega się przesypywaniu ziemi na ścieżkę, podjazd. Gdy z kolei w okolicy znajduje się trawnik, wtedy nawierzchnia powinna być z nim na równi – wówczas ułatwi to koszenie trawy.

Niemieszanie kostki ze sobą

Chociaż producenci oferują kostki brukowe w tym samym odcieniu, to jednak zdarza się, że w zależności od partii produkcyjnej odcienie pomiędzy nimi mogą się różnić.

W przypadku, gdy wykonuje się nawierzchnię o większej powierzchni, na która zużywa się kilka palet kostki, wtedy zaleca się mieszanie ze sobą kostek z różnych palet. W ten sposób można zapobiec pojawianiu się nieestetycznych plam kolorów.

Niewłaściwe wypoziomowanie podsypki pod kostkę brukową

Podsypka stanowi ostatnią warstwę podbudowy, która umieszczana jest pod kostką brukową. Najczęściej do jej przygotowania stosowany jest piasek, ale można wykorzystać także drobnoziarniste grysy albo żwiry.

Przed rozpoczęciem układania kostki podsypkę należy właściwie wypoziomować. Tylko wtedy nawierzchnia z kostki będzie równa!

Brak zagęszczenia podbudowy

Przy realizacji chodników, podjazdów i innych konstrukcji z kostki należy też pamiętać o zagęszczeniu podbudowy. Najlepiej zrobić to z użyciem zagęszczarek. Zatem wtedy, gdy realizujesz nawierzchnię z kostki brukowej, pamiętaj o naszych poradach!